FEnIKS – kompleksowa usługa pisania wniosków o dotację dla przychodni POZ

Profesjonalne Pisanie Wniosków Grantowych dla POZ w ramach Programu Wsparcia Podstawowej Opieki Zdrowotnej FENX.06.01-IP.03-001/23

Jako firma specjalizującą się w sprzedaży i serwisie sprzętu USG, poszerzamy naszą działalność o profesjonalną usługę pisania wniosków na dotację dla POZ., w ramach programu rządowego FENiKS. Dlatego, jeżeli planują Państwo rozwój infrastruktury prowadzonej placówki medycznej i szukają dofinansowania, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wsparcia.

Co można uzyskać dzięki otrzymaniu dotacji w ramach Programu Wsparcia POZ. FENX.06.01-IP.03-001/23

W ramach programu przychodnia POZ może otrzymać grant w wysokości od 300 000 zł do 600 000 zł i przeznaczyć go na:

 • Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego – aparaty USG, spirometry, holtery ciśnieniowe i EKG, wózki inwalidzkie, a także wiele innych urządzeń medycznych.
 • Rozwój infrastruktury informatycznej – zakup komputerów, drukarek serwerów i urządzeń sieciowych oraz potrzebnego oprogramowania.
 • Modernizację placówki – przystosowanie pomieszczeń, odświeżenie ścian, postawienie ścianek działowych, doprowadzenie mediów w placówce medycznej.

Kto może ubiegać się o dotacje FEnIKS

Projekt skierowany jest do wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą (POZ), które:

 • Posiadają umowę z NFZ o udzielanie świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Nie posiadają umowy z NFZ, ale najpóźniej na dzień podpisania umowy o grant będą mieć zawartą umowę z NFZ.

W ramach projektu dodatkowo punktowane będą podmioty medyczne które:

 • Działają w obszarach defaworyzowanych, czyli w tzw. białych plamach z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej.
 • Realizują opiekę koordynowaną we wszystkich grupach dziedzinowych.

Na czym polega nasza oferta w ramach pisania wniosku o dotację FEnIKS

Oferujemy Państwu kompleksową usługę pisania wniosków o grant, która obejmuje:

 • Analizę i konsultacje – przeprowadzenie wstępnej analizy potrzeb Państwa placówki oraz konsultacje dotyczące szczegółowych wymagań i wytycznych projektu grantowego.
 • Przygotowanie wniosku – pełne merytoryczne opracowanie wniosku o otrzymanie grantu, w tym uzasadnienia projektu, opisu celów i harmonogramu działań. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz wymaganych załączników zgodnie z wytycznymi konkursu.
 • Wsparcie techniczne i merytoryczne – pomoc w zgromadzeniu wymaganych danych i dokumentów oraz wsparcie w komunikacji z NFZ, oraz innymi instytucjami realizującymi projekt.
 • Zarządzanie projektem – monitorowanie postępu wniosku i informowanie o jego statusie oraz pomoc w przygotowaniu raportów, oraz sprawozdań z realizacji projektu.

Dlaczego warto nas wybrać do pisania wniosku o dotację FEnIKS

Korzystając z naszej oferty i powierzając nam napisanie wniosku o dotacje, będą się mogli Państwo cieszyć z przewagą nad innymi wnioskodawcami oraz dodatkowymi plusami takimi jak:

 • Skuteczność – doświadczenie, wiedza techniczna i znajomość branży medycznej pozwala nam na napisanie wniosku grantowego o dużej wartości merytorycznej, który wyróżni Państwa placówkę i zwiększy szanse na otrzymanie dofinansowania.
 • Oszczędność czasu i zasobów – zajmiemy się wszystkimi formalnościami dotyczącymi wniosku, dzięki czemu Państwo będą mogli skupić się na bieżącej działalności placówki.
 • Profesjonalizm – każdy wniosek jest dla mnie priorytetem, dlatego dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

Terminy i etapy składania wniosków o dotację FEnIKS

Wnioski można składać w ramach czterech naborów wniosków:

 • Pierwszy nabór – grudzień 2024 r. / styczeń 2025 r.
 • Drugi nabór – 2025 r.
 • Trzeci nabór – 2026 r.
 • Czwarty nabór – 2027 r.

Ocena wniosków o dotację FEnIKS

Zespół oceniający sprawdza warunki formalne oraz kryteria rankingujące. Lista rankingowa zostanie opublikowana w pierwszym kwartale 2025 r.

Zawarcie umów na dotację FEnIKS

Umowy z zakwalifikowanymi podmiotami będą zawierane w ciągu 30 dni od opublikowania listy rankingowej. Termin zawarcia umowy może zostać przedłużony o kolejne 14 dni w uzasadnionych przypadkach.

Realizacja projektu

Podmioty zakwalifikowane będą zobowiązane do realizacji projektu zgodnie z harmonogramem oraz wymogami umowy.

Rozliczenie grantu

Wypłaty zaliczek będą następowały w cyklach 3-miesięcznych, pod warunkiem rozliczenia 100% poprzedniej transzy. Termin rozliczenia umowy wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania i przedstawię szczegółową ofertę dostosowaną do Państwa. Aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć współpracę, z nami zapraszamy do kontaktu.

Nie zwlekaj – zwiększ potencjał swojej placówki, skorzystaj ze wsparcia Ministerstwa Zdrowia i już dziś złóż wniosek na grant w ramach Programu Wsparcia Podstawowej Opieki Zdrowotnej FENX.06.01-IP.03-001/23

Zadzwoń na numer +48 791 111 876 lub napisz na e-mail : usg@usgnowak.pl albo wypełnij poniższy formularz kontaktowy: