Badanie KTG – co to za badanie i kiedy się wykonuje KTG

Kardiotokografia, znana jako KTG, to badanie przeprowadzane na ostatnim etapie ciąży, w celu monitorowania stanu płodu. Badanie to umożliwia lekarzom ocenę rytmu serca płodu oraz skurczów macicy, dzięki czemu, dostarcza ważnych informacji na temat stanu zdrowia nienarodzonego dziecka. W naszym artykule przeczytasz o tym, jak działa KTG, kiedy się je wykonuje i jakie nieprawidłowości wykrywa to badanie.

Na czym polega badanie KTG

Kardiotokografia popularnie nazywana badaniem KTG jest metodą diagnostyczną, służącą do monitorowania i rejestrowania aktywności serca płodu oraz skurczów macicy matki. Badanie KTG wykonywane jest najczęściej tuż przed porodem, celem oceny stanu jeszcze nienarodzonego dziecka oraz prawidłowości akcji porodowej.

Badanie KTG wykonuje się za pomocą specjalnego aparatu wykorzystującego fale ultradźwiękowe, który składa się z dwóch czujników umieszczonych na brzuchu ciężarnej oraz urządzenia rejestrującego zapisy i mini drukarki.

Jeden czujnik aparatu KTG (przetwornik Dopplera), emituje ultradźwięki, które przenikają przez ciało matki oraz tkanki płodowe i docierają do serca płodu, a następnie odbite wracają do czujnika. Aparat zamienia te fale na sygnał, który jest przekształcany w czytelny dla położnika wykres, rytmu serca płodu.

Natomiast drugi czujnik (tensometr), w tym samym czasie rejestruje skurcze macicy poprzez zapisywanie napięć brzucha matki. Sygnały z tensometru również są przekształcane w sygnał elektryczny, który następnie jest zapisywany w formie wykresu.

Wynikiem badania KTG zapis serii wykresów, jest które przedstawiają tętno serca płodu oraz skurcze macicy matki. Lekarz na podstawie zapisów KTG może ocenić stan płodu i aktywność skurczową macicy.

Kiedy wykonuje się badanie KTG i co ono wykrywa?

Badanie KTG wykonywane jest rutynowo u kobiet zgłaszających się do porodu. Ponadto badanie to przeprowadzane jest także w ostatnim trymestrze ciąży, jeśli istnieją czynniki zagrażające matce i dziecku takie jak:

  • minął termin porodu,
  • matka odczuwa zmniejszenie aktywności płodu,
  • matka cierpi na choroby przewlekłe,
  • ciąża jest wielopłodowa,
  • przy poprzednich ciążach lub porodach były powikłania.

Dzięki badaniu KTG położnik może wykryć następujące nieprawidłowości:

Nieprawidłowości w rytmie serca płodu — dzięki wykresom zapisów bicia serca można stwierdzić takie nieprawidłowości jak bradykardia i tachykardia. Bradykardia to stan, w którym rytm serca płodu jest zbyt wolny i wynosi poniżej 110 uderzeń na minutę. Tachykardia natomiast występuje, wtedy gdy tętno płodu jest za szybkie (powyżej 160 uderzeń na minutę).

Nieprawidłowa oscylacja rytmu serca-nieprawidłowe wzorce zmienności rytmu serca zwane oscylacją, takie jak deceleracje (spadki tętna) lub brak ich akceleracji (krótkie, tymczasowe zwiększenie tętna), świadczą o nieprawidłowym stanie płodu.

Patologiczna reakcja płodu na skurcze — jeżeli podczas skurczów macicy tętno płodu spada lub nie wraca do normy, może to wskazywać na niewystarczający przepływ krwi przez łożysko lub pępowinę.

Czy KTG jest bezpiecznym badaniem?

KTG to metoda diagnostyczna, która jest bezinwazyjna i bezpieczna zarówno dla matki, jak i dla płodu. Wykonanie tego badania nie niesie za sobą żadnego ryzyka powikłań i jest ono powszechnie stosowane w opiece perinatalnej i podczas porodu na całym świecie.

Czy badanie KTG można wykonać w domu?

Przenośne aparaty KTG nazywane też detektorami KTG to urządzenia, które działają podobnie jak aparaty KTG używane w szpitalach, lecz są od nich mniejsze i lżejsze. Urządzenia te są zaprojektowane w ten sposób, aby możliwe było monitorowanie tętna płodu poza placówkami opieki zdrowotnej, na przykład w domu lub podczas podróży.

Podobnie jak tradycyjne urządzenia, przenośne aparaty KTG wykorzystują technologię ultradźwiękową do monitorowania tętna płodu. Ponadto dzięki podłączeniu do internetu wyniki badania mogą być przesyłane do lekarza, który może sprawdzić, czy nie ma żadnych nieprawidłowości.

Największą zaletą przenośnych detektorów KTG jest ich mobilność i to, że pozwalają one na monitorowanie tętna płodu w dowolnym miejscu i czasie. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że przenośne detektory KTG nie zastąpią profesjonalnej opieki medycznej. Wszelkie niepokojące objawy powinny być natychmiast zgłaszane lekarzowi.

Podsumowując, badanie KTG, to ważne narzędzie w monitorowaniu przebiegu końca ciąży i porodu, które pozwala lekarzowi na szybką ocenę jego stanu płodu. Dzięki możliwości śledzenia rytmu serca płodu i skurczów macicy, badanie KTG umożliwia wykrywanie nieprawidłowości, zanim staną się one zagrożeniem dla matki lub dziecka.

Jeżeli potrzebują Państwo naprawić swój aparat ultrasonograficzny to zapraszamy na nasz serwis USG – naprawimy każdy aparat ultrasonograficzny w dobrej cenie.