Radiologia

Radiologia to dział medycyny zajmujący się wykonywaniem badań mających na celu zobrazowanie ludzkiego ciała. Przeprowadza je radiolog, który w codziennej pracy posługuje się promieniami rentgenowskimi, polem magnetycznym i ultradźwiękami. Jego zadaniem jest również sporządzenie opisu wykonanych badań oraz postawienie diagnozy.

Radiologia została wynaleziona 8 listopada 1895 roku przez Wilhelma Roentgena, który odkrył wówczas promieniowanie rentgenowskie. Zajmował się on badaniem przezroczystości przedmiotów w stosunku do promieniowania, wykorzystując do tego celu rury Crookesa. Początkowo, fotografował on metalowe druty i znajdujące się w pudełku odważniki. Do historii przeszło jednak zdjęcie ręki jego żony, na którym widoczny jest cień pierścienia. 2 lata po odkryciu promieni X, zaczęły być one wykorzystywane do prześwietleń ludzkiego ciała. Najczęściej używano ich w diagnostyce chorób płuc i złamań kości, a w późniejszym okresie także do leczenia nowotworów.

Z jakiego rodzaju badaniami możemy mieć do czynienia w radiologii? Są to:

  • Mammografia — badanie piersi pozwalające na wykrycie nowotworu we wczesnym stadium. Jego skuteczność w przypadku raka piersi wynosi około 80 — 95%.
  • Rezonans magnetyczny — badanie wykonywane w celu sprawdzenia kondycji narządów wewnętrznych. W celu uzyskania danych na obrazie, wykorzystuje się tu pole magnetyczne oraz fale radiowe.
  • Badanie ultrasonograficzne — dzięki niemu możliwe staje się obrazowe przedstawienie wielkości oraz kształtu poszczególnych narządów wewnętrznych, dokonanie oceny ich kondycji, wykrycie zmian w organizmie oraz zdiagnozowanie nowotworu. Dodatkowo, badanie ultrasonograficzne pozwala określić, czy płód rozwija się w sposób prawidłowy.
  • Tomografia komputerowa — badanie, które wykorzystuje promienie rentgenowskie w celu uzyskania precyzyjnego obrazu poszczególnych narządów i struktur kości.
  • Rentgenografia — prześwietlenie wykorzystywane w przypadku urazów i chorób układu kostno — stawowego. Przeprowadzane jest ono przez wiązki promieniowania rentgenowskiego. Wynik badania ma postać obrazu.
  • Pantomogram — zabieg wykonywany przed założeniem aparatu ortodontycznego, dzięki któremu pacjenci otrzymują obraz zębów oraz żuchwy pozwalający na jego precyzyjne dopasowanie.
  • Densytometria — badanie wykorzystywane do wyznaczania wytrzymałości kości. Wykonuje się je z użyciem promieni rentgenowskich oraz ultradźwięków.
  • Koronarografia — badanie tętnic wieńcowych wykonywane u pacjentów przed operacją wymiany zastawek serca. Określa ono ich stan i wskazuje na niedoskonałości, takie jak przewężenia.

Jeżeli chodzi o przeciwwskazania do radiologii, w przypadku mammografii, rentgenografii oraz rezonansu magnetycznego jest to ciąża. Ostatnie z wymienionych badań jest także szczególnie niebezpieczne dla osób mających rozrusznik serca. Przeciwwskazaniami do badana ultrasonograficzne są z kolei otwarte rany, infekcje, oparzenia oraz uszkodzenia kości.

Firma Champion Medical System specjalizuje się w naprawie aparatów ultrasonograficznych. Jeżeli potrzebujesz serwis USG skontaktuj się z nami a my naprawimy Twój aparat USG profesjonalnie, sprawnie i w dobrej cenie. Zapraszamy.