USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych – co wykrywa

Doppler tętnic szyjnych to badanie ultrasonograficzne z zakresu diagnostyki obrazowej, które służy do oceny przepływu krwi w tętnicach szyjnych i kręgowych. Sprawdza ono kondycję naczyń krwionośnych zaopatrujących mózg w tlen i substancje odżywcze. Dowiedz się, na czym polega tzw. Doppler tętnic szyjnych, jak przebiega to badanie i kiedy warto je wykonać.

Badania USG i USG Dopplera – czym się różnią?

USG jest nieinwazyjną metodą diagnostyki obrazowej stosującą ultradźwięki w celu uzyskania obrazu przekroju badanego narządu. Emiter, czyli aparat ultrasonograficzny, wysyła falę o określonej częstotliwości w stronę badanego organu.

Fala rozchodzi się, po czym odbija się od tkanek i narządów oraz ich granic, tworząc echa. Echa te są odbierane przez głowicę aparatu i przetwarzane przez komputer w obraz widoczny na monitorze. USG pozwala na ocenę kształtu, struktury i pracy narządów oraz układów takich jak wątroba, nerki, tarczyca, serce czy naczynia krwionośne.

USG Dopplera natomiast dodatkowo pozwala na ocenę przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, wykorzystując efekt Dopplera, czyli zmianę częstotliwości fali ultradźwiękowej odbitej od poruszających się krwinek. Nie tylko zatem zwraca informację o obrazie tkanek, ale również pozwala zobaczyć przepływ krwi wewnątrz naczyń krwionośnych.

Jak przebiega badanie USG Dopplera tętnic szyjnych?

Podobnie jak standardowe USG badanie dopplerowskie polega na nałożeniu na skórę specjalnego żelu do USG, który ułatwia przenikanie fal ultradźwiękowych z głowicy aparatu do tkanek. Żel jest bezbarwny, bezwonny i nie powoduje podrażnień. Diagnosta przykłada głowicę do szyi pacjenta w różnych miejscach i pod różnymi kątami, a fale ultradźwiękowe odbijają się od poruszających się krwinek czerwonych.

Na podstawie zmiany częstotliwości fali odbitej (efektu Dopplera) można określić kierunek i prędkość przepływu krwi w tętnicach i żyłach. Obraz przepływu krwi jest widoczny na monitorze aparatu w postaci kolorowych linii lub plam.

Wynik badania jest zatem widoczny w czasie rzeczywistym i pozwala na bezpośrednią ocenę stanu tętnic szyjnych i kręgowych. Lekarz wykonujący USG sprawdza grubość ścian tętnic, dokonuje oceny hemodynamicznej, czyli ustala procent zwężenia naczyń na podstawie tempa przepływu krwi.

USG Dopplera nie wymaga specjalnego przygotowania i trwa zwykle około 10-20 minut. Jest ono badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym.

Wskazania do wykonania Dopplera tętnic szyjnych

Tętnicom szyjnym i kręgowym zagrażają przede wszystkim zmiany miażdżycowe, ale nie tylko. Wskazaniami do wykonania badania dopplerowskiego są:

 • choroba wieńcowa
 • miażdżyca
 • przebyty udar mózgu lub atak niedokrwienny
 • nadciśnienie
 • cukrzyca
 • choroby neurologiczne
 • predyspozycje rodzinne np. udar mózgu lub choroby serca w wywiadzie rodzinnym
 • wysoki poziom cholesterolu
 • zawroty głowy, silne bóle głowy i migrena
 • zaburzenia widzenia lub słuchu
 • zaburzenia mowy, pamięci czy świadomości
 • zaburzenia równowagi
 • omdlenia
 • niedowłady lub częste drętwienia kończyn
 • diagnostyka pozabiegowa w obrębie żył i tętnic
 • Ponadto USG Dopplera należy wykonać w przypadku podejrzenia zwężenia tętnic szyjnych wynikającego z innych powodów, wskazanych przez lekarza. Wczesna diagnostyka bowiem jest bardzo istotna dla skutecznego leczenia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia groźnych chorób w tym ryzyka udaru mózgu. Warto pamiętać, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do wykonania Dopplera tętnic szyjnych.

  Jakie schorzenia wykrywa USG Dopplera?

  Dokładne sprawdzenie stanu tętnic szyjnych i kręgowych pozwala wykryć przede wszystkim wszelkie nieprawidłowości, które mogą występować w naczyniach krwionośnych. Dzięki badaniu można zdiagnozować zwężenie tętnicy, czyli stenozę, zakrzep zamykający lub ograniczający światło tętnicy, poszerzenie ściany tętnicy, uszkodzenie ściany tętnicy, przetokę tętniczo-żylną lub nieprawidłowe ułożenie tętnic.

  Wyniki pozwalają na ustalenie przyczyny schorzenia, które spowodowało nieprawidłowy stan tętnic. USG Dopplera może potwierdzić między innymi choroby takie jak miażdżyca, dysplazja włóknisto-mięśniowa, zespół zatoki szyjnej czy tętniak.

  Wczesne wykrycie nieprawidłowych zmian pozwala na rozpoczęcie właściwego leczenia, a zatem zmniejsza ryzyko rozwoju choroby. Ponadto może uchronić pacjenta od udaru mózgu, który jest jednym z najczęściej występujących następstw niezdiagnozowanych i nieleczonych schorzeń wpływających na prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego, a w szczególności tętnic szyjnych.

  Na czym polega bezpieczeństwo badania dopplerowskiego

  USG Dopplera tętnic szyjnych jest bezpieczne i nie ma żadnych skutków ubocznych. Może być wykonywane u osób w każdym wieku, również u małych dzieci i kobiet w ciąży. Częstotliwość wykonywania badania dopplerowskiego zależy od schorzenia oraz jego zaawansowania. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości badań, więc należy je wykonywać każdorazowo po zaleceniu lekarza.

  Jeśli mamy skierowanie na badanie USG Dopplera od lekarza specjalisty, możemy wykonać je w ramach ubezpieczenia, wówczas będzie ono refundowane. Istnieje również możliwość odpłatnego przeprowadzenia badania bez skierowania. Cena USG Dopplera tętnic szyjnych waha się w granicach od 100 do 300 zł.

  Podsumowując, badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych jest bezbolesne, szybkie i łatwo dostępne, a jednocześnie niezwykle ważne przy diagnostyce chorób związanych z układem krwionośnym. Pozwala uniknąć rozwoju wielu schorzeń, kontrolować zdrowie i dbać o mózg, który dzięki zdrowym i sprawnym tętnicom będzie optymalnie dotleniony i odżywiony.

  Jeżeli potrzebują Państwo naprawić swój aparat ultrasonograficzny to zapraszamy na nasz serwis USG – naprawimy każdy aparat ultrasonograficzny w dobrej cenie.